Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content