Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συνεργασίας

 

 

Θα σας ενδιέφερε η προοπτική εργασίας στο υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ;

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο info@efepaeamth.gr, με θέμα «CV Ονοματεπώνυμο – Εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας».

 

Θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας και μπορεί να σας καλέσουμε άμεσα ή στο μέλλον, βάσει αναγκών και του φορέα.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία και έκαστο CV.

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content