1η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» (ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

1η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» (ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) (2)

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content