Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 11/18-10-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content