7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content