Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ σχετικά με την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης και του ΕΠΑνΕΚ, στο διάστημα των 10 μηνών λειτουργίας του Φορέα

Πατήστε Εδώ Για να Δείτε Το Δελτίο Τύπου

Skip to content