Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΠΑΕ: Υπογραφή Επιχειρησιακής Συμφωνίας μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΕΦΕΠΑΕ για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content