Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Επικύρωση του 3ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Σε συνέχεια της απόφασης επικύρωσης του 3ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων, ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει, όπως προβλέπεται στην αναλυτική πρόσκληση, η αποστολή του, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, σε κάθε δικαιούχο. Ακολούθως, ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής ένστασης η οποία υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Προτάσεις που θα …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Επικύρωση του 3ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» Read More »

Σημαντική ανακοίνωση για τη δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» (ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

  Υπενθυμίζουμε ότι, όσοι δυνητικοί ωφελούμενοι έχουν υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης  μέχρι 29-9-2021 και εφόσον η αίτησή  τους απορριφθεί, μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι 29-10-2021.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υφίσταται δικαίωμα επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για όσους υποβάλλουν ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης.  Συνεπώς, κάθε δυνητικός ωφελούμενος που θα διαπιστώσει απόρριψη της αίτησης του (και εφόσον …

Σημαντική ανακοίνωση για τη δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» (ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) Read More »

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Επενδυτικών σχεδίων με τίτλο Προκήρυξη Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης” (2)

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

Διαδικτυακή ημερίδα διαβούλευσης για το σχεδιασμό του Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιόδου 2021 – 2027

  Αξιότιμοι κύριοι/ες Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε διαδικτυακή ημερίδα διαβούλευσης για το σχεδιασμό του Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιόδου 2021 – 2027.  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:30 π.μ. και μπορείτε να την παρακολουθήστε ζωντανά, χωρίς εγγραφή από το Youtube  ή να κάνετε εγγραφή για να συμμετέχετε …

Διαδικτυακή ημερίδα διαβούλευσης για το σχεδιασμό του Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιόδου 2021 – 2027 Read More »

Ενεργοποίηση της υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (2)

  Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ είναι και πάλι ενεργή, από σήμερα, 28/07/2021. Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την Πρόσκληση, το Μητρώο θα επικαιροποιείται/ τροποποιείται ανά έξι μήνες και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο. Υπάρχει και δυνατότητα έκτακτης επικαιροποίησης, εφόσον ο ΕΦΕΠΑΕ και η …

Ενεργοποίηση της υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (2) Read More »

Skip to content