ΠΕΠ ΑΜΘ

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων (ΑΜΘ41)

Bελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων (ΑΜΘ41) Περισσότερα Νέα Στο Τέλος Της Σελίδας Πρόσκληση Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.β). Προϋπολογισμός 25.000.000€ 50.000€ έως 1.000.000€ ανά επιχειρηματικό σχέδιο   Ένταση ενίσχυσης 100%   Καθεστώς ενίσχυσης Α) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Κανονισμός …

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων (ΑΜΘ41) Read More »

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΑΜΘ39)

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΑΜΘ39) Περισσότερα Νέα Στο Τέλος Της Σελίδας H δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3 προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό, ήτοι πρόσληψη ανέργων με αυξημένα προσόντα. Επιδίωξη της Δράσης είναι να …

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΑΜΘ39) Read More »

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων (ΑΜΘ40)

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων (ΑΜΘ40) Περισσότερα Νέα Στο Τέλος Της Σελίδας H δράση αφορά στην «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3» (Δράση ESO4.1.δ) Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας …

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων (ΑΜΘ40) Read More »

Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων (ΑΜΘ 86 – ΑΜΘ 44)

ΑΜΘΕ 86 ΑΜΘΕ 44 Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1) Περισσότερα Νέα Στο Τέλος Της Σελίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ …

Εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων (ΑΜΘ 86 – ΑΜΘ 44) Read More »

Ενίσχυση για ίδρυση επιχειρήσεων (ΑΜΘ 88)

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2) Περισσότερα Νέα Στο Τέλος Της Σελίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε …

Ενίσχυση για ίδρυση επιχειρήσεων (ΑΜΘ 88) Read More »

Ενίσχυση ΠΜΜΕ λόγω Covid19

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Περισσότερα Νέα Στο Τέλος Της Σελίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση επιχειρήσεων για …

Ενίσχυση ΠΜΜΕ λόγω Covid19 Read More »

Skip to content