Έντυπα – Υλοποίηση

Επικαιροποίηση διευκρινίσεων Παραρτήματος 7: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της Ενίσχυσης Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη” – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πατήστε για να δείτε το αρχείο διευκρινίσεων              

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 αλλά και  τον Επικοινωνιακό Οδηγό Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι δικαιούχοι που εντάσσονται στην Δράση  «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» θα πρέπει να λάβουν μέτρα πληροφόρησης ώστε να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη …

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη». Read More »

Διευκρινίσεις Παραρτήματος 7: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της Ενίσχυσης Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη”

Πατήστε εδώ για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά                   

Skip to content