Νέα – Ανακοινώσεις covid

Επικύρωση του 4ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Σε συνέχεια της απόφασης επικύρωσης του 4ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων, ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει, όπως προβλέπεται στην αναλυτική πρόσκληση, η αποστολή του, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, σε κάθε δικαιούχο. Ακολούθως, ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής ένστασης η οποία υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Επισημαίνεται ότι η …

Επικύρωση του 4ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» Read More »

Επικύρωση του 3ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Σε συνέχεια της απόφασης επικύρωσης του 3ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων, ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει, όπως προβλέπεται στην αναλυτική πρόσκληση, η αποστολή του, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, σε κάθε δικαιούχο. Ακολούθως, ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής ένστασης η οποία υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Προτάσεις που θα …

Επικύρωση του 3ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» Read More »

Skip to content