Έντυπα – Υλοποίηση

Δικαιολογητικά λήψης προκαταβολής στο Πρόγραμμα “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

  EΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΔΡΑΣΗ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ   Αίτημα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (εταιρική σφραγίδα) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης. Ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, αορίστου χρόνου, …

Δικαιολογητικά λήψης προκαταβολής στο Πρόγραμμα “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” Read More »

Πρότυποι φάκελοι υποβολής δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

  18/2/2019 – Σημαντικό: Πρότυπος φάκελος υποβολής δικαιολογητικών για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» Στο πλαίσιο ουσιαστικής υποστήριξης και καθοδήγησης των επενδυτών με στόχο την ορθή υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αναρτά έναν ολοκληρωμένο Πρότυπο …

Πρότυποι φάκελοι υποβολής δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” Read More »

Skip to content