Νέα – Ανακοινώσεις Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 10/09-02-2021, 11/12-02-2021 και 12/23-02-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

  Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

Skip to content