Έντυπα – Υλοποίηση

Παραρτήματα του Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (Β΄ Κύκλος)

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα ΥΔ για Συμμετοχή σε άλλα Προγράμματα (word) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Επιλέξιμοι ΚΑΔ (excel) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI – Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για τη Δράση (word)

Skip to content