Έντυπα – Υλοποίηση

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

(Για τη λήψη του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ) Κύριοι/ες, Στο πλαίσιο της οριστικής ένταξης του επιχειρηματικού σας σχεδίου στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας που έχετε ως Δικαιούχοι της Δράσης.  Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει …

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” Read More »

Πληροφορίες και υλικό για τη λήψη προκαταβολής

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και ως τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης-Προγράμματος ως ισχύει (5η τροποποίηση, Κεφ.Ι11.1.3 σελ. 26-29). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι υποβολή αιτήματος μέσω του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr και η υποβολή/αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραδοτέων στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου να διεξαχθεί η διοικητική ή/και επιτόπια επαλήθευση και πιστοποίηση …

Πληροφορίες και υλικό για τη λήψη προκαταβολής Read More »

Σηματοδότηση των έργων για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020, οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται απο τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαθρωτικά Ταμεία, θα πρέπει να …

Σηματοδότηση των έργων για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ Read More »

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης των δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Δείτε εδώ αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης και υποστηρικτικό υλικό για την ορθή συμπλήρωσή τους. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης λήγει στις 28/04/2017

Skip to content